Category Archives: Site

Prògramman Ùra — New Programs

As deaghaidh uair a bha ro-fhada, agus sinne ro-thrang ag obair agus ag ionnsachadh, bidh sgioba Gaelcast a’ tighinn air ais a dh’aithghearr le sreath ùr de phrògramman ann an nòs ùr. “Bhideo” a bhi ann, agus gheibhear filmichean agus … Continue reading

Posted in News, podcasts, Site | 2 Comments

Cothrom a Choinneachadh ri Gaelcast

Ma ‘s ann an Virginia a bhiodh sibh aig toiseach a’ Mhàirt, bithidh cothrom agaibh a choinneachadh ri Gaelcast aig deireadh seachdainn tumaidh na Gàidhlig faisg air Richmond. If you’ll be in Virginia at the beginning of March, you’ll have … Continue reading

Posted in Site | Leave a comment

Last chance on the Gaelic book sale

I’m going to keep the Gaelic book sale open for another week. Starting in the new year we are going to make the books available as prizes for the Gaelcast Trivia Contest. http://www.gaelcast.com/books/ We still do not have a winner … Continue reading

Posted in Site | Leave a comment

Nollaig Chridheil

Nollaig Chridheil agus Bliadhna Mhath Ùr bho sgioba Gaelcast chun a h-uile duine! Merry Christmas and a Good New Year from the Gaelcast team to everyone! Is lèir dhomh tulach, is leir dhomh tràigh, Is lèir dhomh ainglean tighinn air … Continue reading

Posted in Site | Leave a comment

Gaelic Book and Video Yard Sale

Gaelcast studios is having a book and video sale to help free up some extra space in our already cramped studio space. I’ve put up a page with a list of what I have available. If you have any questions … Continue reading

Posted in Site | Leave a comment

Gaelcast: Bliadhna a Dhà

Uill, a chàirdean, tha sinn dìreach air ais bhon Mhòd Naiseanta Aimearagaidh ann an Ligonier, Pennsylvania. Bha mòran spòrs ann, mar is àbhaist, ach fìor-bheagan de chadal! Well, friends, we’re just back from the U.S. National Mòd in Ligonier, Pennsylvania. … Continue reading

Posted in Site | Leave a comment

Ceud Mìle Fàilte dhan Chiad Mhìle Aoigh

Thàinig tuilleadh na 1,000 aoigh fa leth gu Gaelcast anns an Iuchair — an àireamh as motha a bha againn riamh agus dùbailt am meud a bha againn aig toiseach na bliadhna. Thug 1,062 neach-cèilidh sùil air na duilleagan agus … Continue reading

Posted in Site | 1 Comment