Category Archives: podcasts

Gaelcast: Beag is Beag!

Faodaidh sibh Beag is Beag! fhaighinn an seo. (Click here to download Beag is Beag!) Fàilte gu Beag is Beag! prògram ùr aig Gaelcast a bhios nas goiride na Gaelcast fhèin. Chuireadh sinn Beag is Beag! a-mach eadar na prògramman … Continue reading

Posted in podcasts | Leave a comment

Prògram 31

Faodaidh sibh Gaelcast 31 fhaighinn an seo. (Click here to download our 31st program.) Cuspair car trom an turas seo, a chàirdean – seachdain air ais, chaidh dà dheug air fhichead duine a mharbhadh ann an Bhirginia le duine a … Continue reading

Posted in podcasts | Leave a comment

Gaelcast 30

Faodaidh sibh Gaelcast 30 fhaighinn an seo. (Click here to download our 30th program.) Tha sinn air ais ris mu dheireadh ‘s mu dheaghaidh ris an deicheamh prògram air fhichead againn. Tha sinn duilich gun robh sinn air falbh cho … Continue reading

Posted in podcasts | Leave a comment

Prògram 29

Faodaidh sibh Gaelcast 29 fhaighinn an seo. (Click here to download our 29th program.) Fàilt’ air ais, a chàirdean! ‘S a phrògram seo, tha sinn a’ bruidhinn air iomadach rud, agus tha pìos ann a tha sinn cinnteach gun còrd … Continue reading

Posted in podcasts | Leave a comment

Prògram 28

Faodaidh sibh Gaelcast 28 fhaighinn an seo. (Click here to download our 28th program.) An cluinn sibh sin, a chàirdean? Chan e an ceòl àbhaisteach a th’ann a sin idir, nach e? Sin agaibh deagh charaid do Ghaelcast, Steaphan MacRisnidh, … Continue reading

Posted in podcasts | Leave a comment

Prògram 27

Faodaidh sibh Gaelcast 27 fhaighinn an seo. (Click here to download our 27th program.) Uill, a Chàirdean, tha sinn air ais, a-measg fuachd a’ Gheamhraidh, ach tha program eile againn airson blathas a thoirt dhuibh. Tha sinn a-mach air deasbad … Continue reading

Posted in podcasts | Leave a comment

Prògram 26

Faodaidh sibh Gaelcast 26 fhaighinn an seo. (Click here to download our 26th program.) Seo agaibh, a chàirdean, an ath-phrògram againn, agus an turas seo, tha sinn a’ bruidhinn ri dithis a tha gu math inntinneach agus gu math ainmeail … Continue reading

Posted in podcasts | Leave a comment

Prògram 25

Faodaidh sibh Gaelcast 25 fhaighinn an seo. (Click here to download our 25th program.) Uill, a chàirdean, seo ar ciad prògram dhe’n bhliadhna ùr air Gaelcast. Sa phrògram seo, tha an triùir againn, Ed Bradshaw, Liam Ó Casaide, agus Micheal … Continue reading

Posted in podcasts | 1 Comment

Prògram 24: A’ Tighinn gu Ceann-Bliadhna

Faodaidh sibh Gaelcast 24 fhaighinn an seo. (Click here to download our 24th program.) Seo a’ cheud ceann-bliadhna aig Gaelcast, agus tha program sònraichte againn, a’ toirt sùil air ais air cuid de na prògramman agus na h-agallamhan a b’ … Continue reading

Posted in podcasts | 2 Comments

Prògram 23

Faodaidh sibh Gaelcast 23 fhaighinn an seo. (Click here to download our 23rd program.) Tha e doirbh, a chàirdean, a chreidsinn gu bheil sinn a’ tighinn gu ceann bliadhna bho’n a thòisich sinn air Gaelcast a chur a-mach air air … Continue reading

Posted in podcasts | Leave a comment