Category Archives: podcasts

Gaelcast air Facebook: Gaelcast on Facebook

Gheibhear cothrom bhruidhinn ri Gaelcast agus criomagan de naidheachd fhaighinn bhuainn air Facebook a-nise. Rannsaichibh airson “Gaelcast” air Facebook agus gheibheadh sibh ar duilleagan! Ma ‘s e neach-leanmhainn de Ghaelcast a th’annad, b’urrainn dhut sgrìobhadh thugainn agus còmhradh a thogail … Continue reading

Posted in podcasts | Leave a comment

Prògramman Ùra — New Programs

As deaghaidh uair a bha ro-fhada, agus sinne ro-thrang ag obair agus ag ionnsachadh, bidh sgioba Gaelcast a’ tighinn air ais a dh’aithghearr le sreath ùr de phrògramman ann an nòs ùr. “Bhideo” a bhi ann, agus gheibhear filmichean agus … Continue reading

Posted in News, podcasts, Site | 2 Comments

Leanaibh sinn air Twitter

Tha Gaelcast — neo Liam cò-dhiubh — a-nise air Twitter. Leanaibh sinn an siod — ann an Gàidhlig neo Beurla! http://twitter.com/GaelcastLiam Gaelcast — or Liam, anyway — is now on Twitter. Follow us there – in Gaelic or English!

Posted in podcasts | 1 Comment

Prògram 35

Faodaidh sibh Gaelcast 35 fhaighinn an seo (click here to download Gaelcast 35). Uill, a chàirdean, tha an latha mòr air tighinn agus air falbh, agus nach mìorbhaileach sin – tha Barack Obama gu bhith ann mar cheann suidhe. Tha … Continue reading

Posted in podcasts | Leave a comment

Prògram 34

Faodaidh sibh Gaelcast 34 fhaighinn an seo (click here to download Gaelcast 34). Fàilte air ais, a chàirdean. Chan eil ach seachdainn air fhàgail anns na Stàitean gus an tig an cò-dhùnadh againn as cudthromach, ’s dòcha, ann an iomadh … Continue reading

Posted in podcasts | 1 Comment

Prògram 33

Fàilte, a chàirdean, gu Gaelcast. Welcome, friends, to Gaelcast. Tha sinn air ais as dèidh ùine ro-fhada gu lèir le sreath de phrògramman ùra. Tòisichidh sinn le còmhradh eadar Micheal agus Liam mu dheidhinn — dè eile — phoileataigs. Bruidhnidh … Continue reading

Posted in podcasts | 6 Comments

Beag is Beag! 4

Faodaidh sibh an ceathramh Beag is Beag! fhaighinn an seo. (Click here to download the fourth Beag is Beag!) An turas seo, tha cùis chonnspaideach againn dhuibh, agus thàinig seo bho na naidheachdan o chionn ghoirid – tha e coltach … Continue reading

Posted in podcasts | Leave a comment

Beag is Beag! 3

Faodaidh sibh an treas Beag is Beag! fhaighinn an seo. (Click here to download the third Beag is Beag!) Tha sinn air n-ais le pìos goirid mu dheidhinn film gu math goirid a thàinig a-mach air DVD mu dheireadh, “Faire … Continue reading

Posted in podcasts | Leave a comment

Prògram 32

Faodaidh sibh Gaelcast 32 fhaighinn an seo. (Click here to download our 32nd program.) A Chàirdean, Airson toiseach an t-Samhraidh a chomharrachadh, tha sinn a’ toirt dhuibh ceòl bho’n chòmhlan ciùil bho Dhartmouth, Alba Nuadh, ris an canar “The Urban … Continue reading

Posted in podcasts | Leave a comment

Beag is beag eile

Faodaidh sibh an darna Beag is Beag! fhaighinn an seo. (Click here to download the second Beag is Beag!) Mìcheal MacAoidh an seo, a chàirdean, agus tha mi a’ cur iris eile de Bheag is beag! mu’r coinneamh an seo. … Continue reading

Posted in podcasts | Leave a comment