Gaelcast Air Skype: Wikileaks

Tha sinn a’ craoladh programman beaga tron Skype a-nise! Sin a’ cheud còmhraidh eadar Liam agus Micheal air Skype, air a chlàradh le Call Recorder. Tha Micheal ag innse dhuinn beagan mu dheidhinn aithris a thug e dhan BhBC mu Wikileaks agus an fhiosrachaidh a leig iad a-mach mu dheidhinn a’ chogaidh ann an Afghanistan.

This entry was posted in podcasts and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.