Fluent Dysphasia … diochuimhneachadh Beurla!

Sgannan ùidheil à Eirinn …

Fluent Dysphasia

Saoil gum biodh an naidheachd seo math nan robh e suidhichte ann an Glaschu? Agus Gàidhlig air a cur an àite Gaeilge?

This entry was posted in podcasts. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.