Monthly Archives: May 2010

Mac Bheatha, Rìgh na h-Alba

MacBeth – villain or not-so-villainous? An excerpt from Mac-Talla Continue reading

Posted in podcasts | Leave a comment

Fluent Dysphasia … diochuimhneachadh Beurla!

Sgannan ùidheil à Eirinn … Fluent Dysphasia Atom.com: Funny Videos | Short Films | Existential Crisis Saoil gum biodh an naidheachd seo math nan robh e suidhichte ann an Glaschu? Agus Gàidhlig air a cur an àite Gaeilge?

Posted in podcasts | Leave a comment