Ag Ionnsachadh Gàidhlig – comhairle mhath do phàrantan.

Tha Fionnlagh MacLeòid, a thòisich CNSA agus Taic, a’ tighinn a-mach le comhairle mhath do phàrantan – ionnsaichibh Gàidhlig mus tòisich sibh teaghlach. Tha goireasan aige cuideachd a tha e a’ tabhainn airson sin a thoirt gu buil. Airson barrachd fiosrachaidh, cuiribh post-dealain thuca:Duilleag-dhachaidh Taic

Gheibh sibh an rud a sgrìobh Fionnlagh agus D. Farber, a tha a’ toirt iomradh air a h-uile sian, ann a seo: Ag ionnsachadh Gàidhlig mus rugadh leanabh

This entry was posted in podcasts. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.