HNVI agus Gainnead Vaccine ann an Bhirginia

A bheil sibhse fo iomghain mu H1N1? Tha sinn uile an dòchas gum bi sinn deiseil ma thig e, ach chan eil a h-uile h-àite deiseil an dràsda — ann an Bhirginia, tha gainnead de “vaccine” ann – dè tha sin a’ ciallachadh? Seo Micheal Mac Aoidh, ag aithris air YouTube agus Gaelcast FB (Facebook).

Are you worried about H1N1? We all hope we’ll be ready if it comes, but not every place is ready now — in Virginia, there is a shortage of vaccine — what does that mean? Here’s Micheal Mac Aoidh, reporting on YouTube and Gaelcast FB (Facebook).

This entry was posted in podcasts. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.