Gaelcast air Facebook: Gaelcast on Facebook

Gheibhear cothrom bhruidhinn ri Gaelcast agus criomagan de naidheachd fhaighinn bhuainn air Facebook a-nise. Rannsaichibh airson “Gaelcast” air Facebook agus gheibheadh sibh ar duilleagan! Ma ‘s e neach-leanmhainn de Ghaelcast a th’annad, b’urrainn dhut sgrìobhadh thugainn agus còmhradh a thogail troimh Facebook cuideachd – deagh-chothrom a bhith pàirteach ann an Gaelcast agus na prògramman agus tachartasan againn.

Gaelcast is now on Facebook! This is a new and exciting way for us to interact with our audience. If you’re a fan of Gaelcast, you’ll be able to communicate with us and take part in the Gaelcast community through Facebook. You’ll be able to post photos, ask questions and start or join discussions with Liam, Micheal and Ed. Just search for our fan page and join in. You’ll be more than welcome — Bidh fàilte agus fùran romhad!

This entry was posted in podcasts. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *