Monthly Archives: September 2008

Prògram 33

Fàilte, a chàirdean, gu Gaelcast. Welcome, friends, to Gaelcast. Tha sinn air ais as dèidh ùine ro-fhada gu lèir le sreath de phrògramman ùra. Tòisichidh sinn le còmhradh eadar Micheal agus Liam mu dheidhinn — dè eile — phoileataigs. Bruidhnidh … Continue reading

Posted in podcasts | 6 Comments