Monthly Archives: April 2007

Podcast Gàidhlig Eile ri Fhaighinn

Tha sinn toiliche ri ràdh gu bheil podcast no podcraoladh eile anns a’ Ghàidhlig ri fhaotainn an-dràsta: Podcast Mhurchaidh MhicLeòid aig “The Scotsman.” Tha Murchadh aon dhe na neach-naidheachd as ainmeile ann an saoghal na G`aidhlig, agus tha mòran de’n … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Prògram 31

Faodaidh sibh Gaelcast 31 fhaighinn an seo. (Click here to download our 31st program.) Cuspair car trom an turas seo, a chàirdean – seachdain air ais, chaidh dà dheug air fhichead duine a mharbhadh ann an Bhirginia le duine a … Continue reading

Posted in podcasts | Leave a comment

Gaelcast 30

Faodaidh sibh Gaelcast 30 fhaighinn an seo. (Click here to download our 30th program.) Tha sinn air ais ris mu dheireadh ‘s mu dheaghaidh ris an deicheamh prògram air fhichead againn. Tha sinn duilich gun robh sinn air falbh cho … Continue reading

Posted in podcasts | Leave a comment