Monthly Archives: September 2006

Gaelcast: Bliadhna a Dhà

Uill, a chàirdean, tha sinn dìreach air ais bhon Mhòd Naiseanta Aimearagaidh ann an Ligonier, Pennsylvania. Bha mòran spòrs ann, mar is àbhaist, ach fìor-bheagan de chadal! Well, friends, we’re just back from the U.S. National Mòd in Ligonier, Pennsylvania. … Continue reading

Posted in Site | Leave a comment