Monthly Archives: August 2006

Prògram 24: A’ Tighinn gu Ceann-Bliadhna

Faodaidh sibh Gaelcast 24 fhaighinn an seo. (Click here to download our 24th program.) Seo a’ cheud ceann-bliadhna aig Gaelcast, agus tha program sònraichte againn, a’ toirt sùil air ais air cuid de na prògramman agus na h-agallamhan a b’ … Continue reading

Posted in podcasts | 2 Comments

Air Ais Dhan Sgoil ann an Glaschu

English version below Dh’ fhosgail a’ cheud àrd-sgoil làn-Ghàidhlig ann an Alba — Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu — an seachdain seo, ceum glè-chudthromach airson na Gàidhlig anns an àm ri teachd. Gheibh clann eadar trì bliadhna dh’aois agus ochd bliadhna deug … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Prògram 23

Faodaidh sibh Gaelcast 23 fhaighinn an seo. (Click here to download our 23rd program.) Tha e doirbh, a chàirdean, a chreidsinn gu bheil sinn a’ tighinn gu ceann bliadhna bho’n a thòisich sinn air Gaelcast a chur a-mach air air … Continue reading

Posted in podcasts | Leave a comment

Gobnait Nic Fhilib – Deborah White

Chaochail Deborah White — no Gobnait Nic Fhilib, mar a b’fheàrr leatha — ann an Santa Rosa, California, aig toiseach an Lùnasdal. Bha i tinn leis na h-aillse bho thoiseach na bliadhna seo. Bha Gobnait gu math ainmeil am measg … Continue reading

Posted in News | 1 Comment

Ceud Mìle Fàilte dhan Chiad Mhìle Aoigh

Thàinig tuilleadh na 1,000 aoigh fa leth gu Gaelcast anns an Iuchair — an àireamh as motha a bha againn riamh agus dùbailt am meud a bha againn aig toiseach na bliadhna. Thug 1,062 neach-cèilidh sùil air na duilleagan agus … Continue reading

Posted in Site | 1 Comment