Monthly Archives: July 2006

Prògram 22

Faodaidh sibh Gaelcast 22 fhaighinn an seo. (Click here to download our 22nd program.) Tha sinn, an turas seo air Gaelcast, a’ bruidhinn air iomadach rud – tuiltean, ceòl, cànain, agus Mòdan! Tha Liam agus Mìcheal a-mach an toiseach air … Continue reading

Posted in podcasts | Leave a comment

Prògram 21

Faodaidh sibh Gaelcast 21 fhaighinn an seo. (Click here to download our 21st program.) Anns a’ phrògram seo, thèid Liam dhan fhèis Cheilteach, am “Potomac Celtic Festival” ann an Leesburg, Virginia, àite anns an tuath beagan air falbh bho Washington. … Continue reading

Posted in podcasts | Leave a comment