Monthly Archives: May 2006

Prògram 19

Faodaidh sibh Gaelcast 19 fhaighinn an seo. (Click here to download our ninteenth program.) Fàilt’ air ais! Tha sinn a-mach an turas seo air na rudan a tha dol thall ‘s a bhos a thaobh clasaichean agus iomairtean Gàidhlig, bho … Continue reading

Posted in podcasts | Leave a comment

Prògram 18

Faodaidh sibh Gaelcast #18 fhaighinn an seo. (Click here to download our eighteenth program.) Chaidh Liam gu New Orleans agus na h-àiteachan mu’n cuairt o chionn ghoirid, agus chunnaic e ann a sin mar a tha na taighean, na sràidean … Continue reading

Posted in podcasts | Leave a comment