Monthly Archives: April 2006

Prògram 17

Faodaidh sibh Gaelcast #17 fhaighinn an seo. (Click here to download our seventeenth program.) Ah, a’ cabadaich! Sin na tha Liam agus Micheal a’ deanamh an turas seo – bruidhinn mu dheidhinn an Earraich, gàrraidhean, agus rudeigin a tha caran … Continue reading

Posted in podcasts | 2 Comments

Prògram 16

Faodaidh sibh Gaelcast #16 fhaighinn an seo. (Click here to download our sixteenth program.) Anns a’ phrògram seo, tha sinn a’ cèilidh air Beathag Mhoireasdan a rugadh ‘s a thogadh ann an Ùig air Eilean Leòdhais. Tha sinn a’ bruidhinn … Continue reading

Posted in podcasts | 2 Comments