Monthly Archives: February 2006

Mealaibh Ur Naidheachd!

Tha sinn a’ faicinn gun robh ar caraid Gillebrìde MacIlleMhaoil, a bhios a’ fuireach anns an Spàinn, air ais ann an Albainn airson “Celtic Connections” ann an Glaschu am mìos sa chaidh. Sheinn e còmhla ri seinneadairean eile à Uibhist … Continue reading

Posted in podcasts | 6 Comments

Prògram 13

Faodaidh sibh Gaelcast #13 fhaighinn an seo. (Click here to download our thirteenth program.) ‘Sa phrògram seo, tha sinn a’ toirt sùil air rudeigin a th’air tachairt sna naidheachdan – an ùpraid a dh’èirich nuair a loisg an t-iar-cheann-suidhe, Dick … Continue reading

Posted in podcasts | Leave a comment

Prògram 12

Faodaidh sibh Gaelcast #12 fhaighinn an seo. (Click here to download our twelfth program.) Tha sinn air dusan prògram a chur a-mach a-nist – agus mòran taing airson èisdeachd agus sgrìobhadh thugainn! Tha sinn a’ bruidhinn an turas seo mu … Continue reading

Posted in podcasts | 6 Comments