Monthly Archives: January 2006

Prògram 11

Gaelcast interviews Skye bàrd Aonghus Dubh MacNeacail and discusses Gaelic poetry in Scotland and abroad.
Continue reading

Posted in podcasts | 3 Comments

Prògram 10

Faodaidh sibh Gaelcast #10 fhaighinn an seo. (Click here to download our tenth program.) Tha sinn a’ bruidhinn air leabhraichean an turas seo air Gaelcast, agus mu dheidhinn iomart a tha dol air adhart ann an Alba – ‘s dòcha … Continue reading

Posted in podcasts | Leave a comment