Monthly Archives: December 2005

An Naoidheamh Prògram – the Ninth Program

Faodaidh sibh Gaelcast #9 fhaighinn an seo. (Click here to download our ninth program.) Seo dhuibh, a chàirdean, ar naoidheamh prògram – prògram na Nollaig. Tha sinn a’ toirt dhuibh beagan fiosrachaidh mu thachartas dhan deach sinn aig toiseach na … Continue reading

Posted in podcasts | 1 Comment

An t-Ochdamh Prògram / The Eighth Program

Faodaidh sibh Gaelcast #8 fhaighinn an seo. (Click here to download our eighth program.) Sa phògram seo, tha sinn a’ toirt sùil air dà fhèis a tha gu math inntinneach. Nuair a bha sinn a’ bruidhinn ri Alan MacColla à … Continue reading

Posted in podcasts | 1 Comment