Search

Seo dhuibh ceangailtean airson feadhainn de na tachartasan a bha sinn a’ bruidhinn mu dheidhinn ann an Gaelcast 19. Bithidh sinn ‘gur faicinn!

Here are links for some of the events we talked about in Gaelcast 19. See you there!

One Response to “Tachartasan an t-Samhraidh: Summer Events”

Na dìochuimhnich cùrsaichean-samraidh Eilean Ile! Tha tòrr dhiubh ann.

Something to say?