Search

Tha sinn aig Gaelcast gu math dèidheil air sgeulachdan, agus tha sinn a’ creidsinn gu bheil naidheachdan agus beul-aithris anabarrach cudthromach ann an cultar nan Gàidheal, agus culturan eile. Seo sgeul a chaidh a chlàradh ri taobh a’ ghealbhain ann an taigh Liam.

We at Gaelcast are very fond of traditional stories and storytelling, and we believe folktales and folklore are highly important in Gaelic culture, and other cultures. Here’s a story recorded by the hearth at Liam’s house. The fire is electric, the cat is real.

3 Responses to “Sgeulachd ri taobh a’ ghealbhain”

daoine a bheith tosaithe a críochnúil dodhéanta strus a sheachaint . sa staid chéanna i ngach áit

alogra daoine a bheith tosaithe a críochnúil dodhéanta strus a sheachaint . sa staid chéanna i ngach áit

daoine a bheith tosaithe a críochnúil dodhéanta strus a sheachaint . i ngach áit sa staid chéanna leis an taobh thoir

Something to say?