Search

Archive for May 18th, 2010

Fluent Dysphasia … diochuimhneachadh Beurla!

Posted by liam on May 18th, 2010

Sgannan ùidheil à Eirinn … Fluent Dysphasia Atom.com: Funny Videos | Short Films | Existential Crisis Saoil gum biodh an naidheachd seo math nan robh e suidhichte ann an Glaschu? Agus Gàidhlig air a cur an àite Gaeilge?