Search

Archive for January 24th, 2009

Ceann-Suidhe Nuadh, Toiseachadh Ùr?

Posted by liam on January 24th, 2009

Dealbh le Beth Rankin (Flickr) Thàinig an latha a bha feadhainn a’ fantainn ris o chionn fhada — tha ceann-suidhe ùr againn anns na Stàitean Aonaichte. Tha Barack Obama anns an Taigh Geal, agus chaidh Seòras Bush air ais gu Texas. Tha John McCain fhathast anns an t-Seanadh, far am bi e gu math cuideachail, […]