Search

Archive for November, 2008

Prògram 35

Posted by micheal on November 12th, 2008

Faodaidh sibh Gaelcast 35 fhaighinn an seo (click here to download Gaelcast 35). Uill, a chàirdean, tha an latha mòr air tighinn agus air falbh, agus nach mìorbhaileach sin – tha Barack Obama gu bhith ann mar cheann suidhe. Tha gàirdeachas mòr, faochadh, agus toileachas ann – air aon taobh, ‘s cinnteach – agus air […]