Search

Archive for October 30th, 2008

Prògram 34

Posted by liam on October 30th, 2008

Faodaidh sibh Gaelcast 34 fhaighinn an seo (click here to download Gaelcast 34). Fàilte air ais, a chàirdean. Chan eil ach seachdainn air fhàgail anns na Stàitean gus an tig an cò-dhùnadh againn as cudthromach, ’s dòcha, ann an iomadh bliadhna: an taghadh 2008. Welcome back, friends. There is only a week left in the […]