Search

Archive for October, 2008

Prògram 34

Posted by liam on October 30th, 2008

Faodaidh sibh Gaelcast 34 fhaighinn an seo (click here to download Gaelcast 34). Fàilte air ais, a chàirdean. Chan eil ach seachdainn air fhàgail anns na Stàitean gus an tig an cò-dhùnadh againn as cudthromach, ’s dòcha, ann an iomadh bliadhna: an taghadh 2008. Welcome back, friends. There is only a week left in the […]