Search

Archive for July, 2008

Gaelcast TV: Gillebride aig Latha na Gàidhlig

Posted by liam on July 9th, 2008

Chaidh sinn gu Latha na Gàidhlig ann an Alexandria, Va., faisg air Washington agus thachair sinn ri Gillebride Mac ‘Ille Mhaoil, an t-seinneadar à Gearraidh Bhailteas ann an Uibhist a Deas. Thàinig Gillebride a-null air turas mu thimcheall na Stàitean – bha e ann an Ohio far an deach e gu Mòd nan Lochan Mòra, […]