Search

Archive for September 20th, 2007

Beag is Beag! 4

Posted by micheal on September 20th, 2007

Faodaidh sibh an ceathramh Beag is Beag! fhaighinn an seo. (Click here to download the fourth Beag is Beag!) An turas seo, tha cùis chonnspaideach againn dhuibh, agus thàinig seo bho na naidheachdan o chionn ghoirid – tha e coltach gu bheil coimhearsnachdan beaga air feadh nan Stàitean air fàs car searbh leis na th’ann […]