Search

Archive for September 14th, 2007

Mòd 2: Mac-Talla & Friends

Posted by liam on September 14th, 2007

Seo dhuibh còmhlan ciùil eile a’ seinn aig a’ Mhòd ann an Ligonier. Mac-Talla & Friends a th’ annta, agus b’e Seònag NicUilleam Weiss gan stiùireadh. Sheinn na mnathan “Dh’èirich Mi Moch Madainn Chèitean” leotha fhèin, agus as deaghaidh sin, “Mo Rùn, Mo Nighean Donn Bhòidheach” còmhla ri Liam. Fhuair iad an dàrna àite anns […]