Search

Archive for September 12th, 2007

Fàilte dhan a’ Mhòd … agus Gaelcast TV

Posted by liam on September 12th, 2007

Chaidh Gaelcast chun a’ Mhòid Naiseanta Aimearagaidh ann an Ligonier, Pennsylvania, o chionn ghoirid agus fhuair sinn àr ceud bhideo – agus creid gun tig tuilleadh dhiubh a-mach a dh’aithghearr. Seo agaibh “Seinneadaran Gàidhlig nan Lochan Mòra” à Ohio aig a’ bhòrd luaidh. Bhuannaich iad an co-fharpais — chan iongnadh sin, bha iad cho beòthail! […]