Search

Archive for September, 2007

Beag is Beag! 4

Posted by micheal on September 20th, 2007

Faodaidh sibh an ceathramh Beag is Beag! fhaighinn an seo. (Click here to download the fourth Beag is Beag!) An turas seo, tha cùis chonnspaideach againn dhuibh, agus thàinig seo bho na naidheachdan o chionn ghoirid – tha e coltach gu bheil coimhearsnachdan beaga air feadh nan Stàitean air fàs car searbh leis na th’ann […]

Mòd 2: Mac-Talla & Friends

Posted by liam on September 14th, 2007

Seo dhuibh còmhlan ciùil eile a’ seinn aig a’ Mhòd ann an Ligonier. Mac-Talla & Friends a th’ annta, agus b’e Seònag NicUilleam Weiss gan stiùireadh. Sheinn na mnathan “Dh’èirich Mi Moch Madainn Chèitean” leotha fhèin, agus as deaghaidh sin, “Mo Rùn, Mo Nighean Donn Bhòidheach” còmhla ri Liam. Fhuair iad an dàrna àite anns […]

Fàilte dhan a’ Mhòd … agus Gaelcast TV

Posted by liam on September 12th, 2007

Chaidh Gaelcast chun a’ Mhòid Naiseanta Aimearagaidh ann an Ligonier, Pennsylvania, o chionn ghoirid agus fhuair sinn àr ceud bhideo – agus creid gun tig tuilleadh dhiubh a-mach a dh’aithghearr. Seo agaibh “Seinneadaran Gàidhlig nan Lochan Mòra” à Ohio aig a’ bhòrd luaidh. Bhuannaich iad an co-fharpais — chan iongnadh sin, bha iad cho beòthail! […]