Search

Archive for July 15th, 2007

Beag is Beag! 3

Posted by liam on July 15th, 2007

Faodaidh sibh an treas Beag is Beag! fhaighinn an seo. (Click here to download the third Beag is Beag!) Tha sinn air n-ais le pìos goirid mu dheidhinn film gu math goirid a thàinig a-mach air DVD mu dheireadh, “Faire Chaluim Mhic Leòid,” film ann an Gàidhlig bho Eilean Cheap Breatainn. Cha mhair “Faire Chaluim” […]