Search

Archive for May 24th, 2007

Beag is beag eile

Posted by micheal on May 24th, 2007

Faodaidh sibh an darna Beag is Beag! fhaighinn an seo. (Click here to download the second Beag is Beag!) Mìcheal MacAoidh an seo, a chàirdean, agus tha mi a’ cur iris eile de Bheag is beag! mu’r coinneamh an seo. ‘S an iris seo, chan eil ann ach mi fhèin, agus tha mi air an […]