Search

Archive for May 4th, 2007

Gaelcast: Beag is Beag!

Posted by liam on May 4th, 2007

Faodaidh sibh Beag is Beag! fhaighinn an seo. (Click here to download Beag is Beag!) Fàilte gu Beag is Beag! prògram ùr aig Gaelcast a bhios nas goiride na Gaelcast fhèin. Chuireadh sinn Beag is Beag! a-mach eadar na prògramman mòra aig Gaelcast agus nuair a bhiodh fiosrachadh neo naidheachd am bu chòir dhuinn a […]