Search

Archive for May, 2007

Prògram 32

Posted by micheal on May 30th, 2007

Faodaidh sibh Gaelcast 32 fhaighinn an seo. (Click here to download our 32nd program.) A Chàirdean, Airson toiseach an t-Samhraidh a chomharrachadh, tha sinn a’ toirt dhuibh ceòl bho’n chòmhlan ciùil bho Dhartmouth, Alba Nuadh, ris an canar “The Urban Surf Kings”. Thoiribh sùil air an làrach lìn aca, http://www.urbansurfkings.com/ agus cuideachd, http://www.myspace.com/urbansurfkings, far am […]

Beag is beag eile

Posted by micheal on May 24th, 2007

Faodaidh sibh an darna Beag is Beag! fhaighinn an seo. (Click here to download the second Beag is Beag!) Mìcheal MacAoidh an seo, a chàirdean, agus tha mi a’ cur iris eile de Bheag is beag! mu’r coinneamh an seo. ‘S an iris seo, chan eil ann ach mi fhèin, agus tha mi air an […]

Gaelcast: Beag is Beag!

Posted by liam on May 4th, 2007

Faodaidh sibh Beag is Beag! fhaighinn an seo. (Click here to download Beag is Beag!) Fàilte gu Beag is Beag! prògram ùr aig Gaelcast a bhios nas goiride na Gaelcast fhèin. Chuireadh sinn Beag is Beag! a-mach eadar na prògramman mòra aig Gaelcast agus nuair a bhiodh fiosrachadh neo naidheachd am bu chòir dhuinn a […]