Search

Archive for April 26th, 2007

Podcast Gàidhlig Eile ri Fhaighinn

Posted by liam on April 26th, 2007

Tha sinn toiliche ri ràdh gu bheil podcast no podcraoladh eile anns a’ Ghàidhlig ri fhaotainn an-dràsta: Podcast Mhurchaidh MhicLeòid aig “The Scotsman.” Tha Murchadh aon dhe na neach-naidheachd as ainmeile ann an saoghal na G`aidhlig, agus tha mòran de’n obair aige ri leughadh anns na duilleagan Gàidhlig anns a’ phàipear agus air an làrach-lìn […]