Search

Archive for April, 2007

Podcast Gàidhlig Eile ri Fhaighinn

Posted by liam on April 26th, 2007

Tha sinn toiliche ri ràdh gu bheil podcast no podcraoladh eile anns a’ Ghàidhlig ri fhaotainn an-dràsta: Podcast Mhurchaidh MhicLeòid aig “The Scotsman.” Tha Murchadh aon dhe na neach-naidheachd as ainmeile ann an saoghal na G`aidhlig, agus tha mòran de’n obair aige ri leughadh anns na duilleagan Gàidhlig anns a’ phàipear agus air an làrach-lìn […]

Prògram 31

Posted by micheal on April 23rd, 2007

Faodaidh sibh Gaelcast 31 fhaighinn an seo. (Click here to download our 31st program.) Cuspair car trom an turas seo, a chàirdean – seachdain air ais, chaidh dà dheug air fhichead duine a mharbhadh ann an Bhirginia le duine a bha, mar a tha fios againn a-nis, a’ fuiling le tinneas inntinn, agus a bha […]

Gaelcast 30

Posted by liam on April 7th, 2007

Faodaidh sibh Gaelcast 30 fhaighinn an seo. (Click here to download our 30th program.) Tha sinn air ais ris mu dheireadh ‘s mu dheaghaidh ris an deicheamh prògram air fhichead againn. Tha sinn duilich gun robh sinn air falbh cho fada ach bha sinn trang agus ro-thrang bho thoiseach na bliadhna! We’re back at last […]