Search

Archive for February 7th, 2007

Prògram 29

Posted by micheal on February 7th, 2007

Faodaidh sibh Gaelcast 29 fhaighinn an seo. (Click here to download our 29th program.) Fàilt’ air ais, a chàirdean! ‘S a phrògram seo, tha sinn a’ bruidhinn air iomadach rud, agus tha pìos ann a tha sinn cinnteach gun còrd ruibh. Tha sinn a’ beachdnachadh air naidheachdan an turas seo, naidheachdan mar a chluinneas sibh […]