Search

Archive for January, 2007

Prògram 28

Posted by micheal on January 5th, 2007

Faodaidh sibh Gaelcast 28 fhaighinn an seo. (Click here to download our 28th program.) An cluinn sibh sin, a chàirdean? Chan e an ceòl àbhaisteach a th’ann a sin idir, nach e? Sin agaibh deagh charaid do Ghaelcast, Steaphan MacRisnidh, ‘s e a’ seinn òran a rinn a charaid, Scott Coineagan airson farpais ann an […]