Search

Archive for December 24th, 2006

Nollaig Chridheil

Posted by liam on December 24th, 2006

Nollaig Chridheil agus Bliadhna Mhath Ùr bho sgioba Gaelcast chun a h-uile duine! Merry Christmas and a Good New Year from the Gaelcast team to everyone! Is lèir dhomh tulach, is leir dhomh tràigh, Is lèir dhomh ainglean tighinn air snàmh. Is lèir dhomh calaman, cuimir, caon, Tighinn le caomh is càirdeas duinn. I see […]