Search

Archive for December, 2006

Last chance on the Gaelic book sale

Posted by eideart on December 28th, 2006

I’m going to keep the Gaelic book sale open for another week. Starting in the new year we are going to make the books available as prizes for the Gaelcast Trivia Contest. http://www.gaelcast.com/books/ We still do not have a winner for the question from Program 27, so as a special offer I will give TWO […]

Nollaig Chridheil

Posted by liam on December 24th, 2006

Nollaig Chridheil agus Bliadhna Mhath Ùr bho sgioba Gaelcast chun a h-uile duine! Merry Christmas and a Good New Year from the Gaelcast team to everyone! Is lèir dhomh tulach, is leir dhomh tràigh, Is lèir dhomh ainglean tighinn air snàmh. Is lèir dhomh calaman, cuimir, caon, Tighinn le caomh is càirdeas duinn. I see […]

Prògram 27

Posted by micheal on December 13th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast 27 fhaighinn an seo. (Click here to download our 27th program.) Uill, a Chàirdean, tha sinn air ais, a-measg fuachd a’ Gheamhraidh, ach tha program eile againn airson blathas a thoirt dhuibh. Tha sinn a-mach air deasbad agus buaradh an taghaidh a thachair o chionn mìos, agus tha sinn a’ bruidhinn air […]