Search

Archive for November 19th, 2006

Prògram 26

Posted by micheal on November 19th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast 26 fhaighinn an seo. (Click here to download our 26th program.) Seo agaibh, a chàirdean, an ath-phrògram againn, agus an turas seo, tha sinn a’ bruidhinn ri dithis a tha gu math inntinneach agus gu math ainmeail ann an saoghal nan Gaidheal. Airson a’ chiad phàirt dhe’n phrògram, tha sinn a’ bruidhinn […]