Search

Archive for October, 2006

Prògram 25

Posted by micheal on October 6th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast 25 fhaighinn an seo. (Click here to download our 25th program.) Uill, a chàirdean, seo ar ciad prògram dhe’n bhliadhna ùr air Gaelcast. Sa phrògram seo, tha an triùir againn, Ed Bradshaw, Liam Ó Casaide, agus Micheal MacAoidh, a’ bruidhinn air na smuaintean againn a thaobh Gaelcast, an stuth a chuireas sinn […]