Search

Archive for August 25th, 2006

Air Ais Dhan Sgoil ann an Glaschu

Posted by liam on August 25th, 2006

English version below Dh’ fhosgail a’ cheud àrd-sgoil làn-Ghàidhlig ann an Alba — Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu — an seachdain seo, ceum glè-chudthromach airson na Gàidhlig anns an àm ri teachd. Gheibh clann eadar trì bliadhna dh’aois agus ochd bliadhna deug teagasg anns an sgoil seo, far a bheil craoileagan, bun-sgoil agus àrd-sgoil air an cuir […]