Search

Archive for August 15th, 2006

Prògram 23

Posted by micheal on August 15th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast 23 fhaighinn an seo. (Click here to download our 23rd program.) Tha e doirbh, a chàirdean, a chreidsinn gu bheil sinn a’ tighinn gu ceann bliadhna bho’n a thòisich sinn air Gaelcast a chur a-mach air air an eadar-lìon – ach sin mar a tha e! Tha e caran duilich, ged-tha, gur […]