Search

Archive for July 22nd, 2006

Prògram 22

Posted by micheal on July 22nd, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast 22 fhaighinn an seo. (Click here to download our 22nd program.) Tha sinn, an turas seo air Gaelcast, a’ bruidhinn air iomadach rud – tuiltean, ceòl, cànain, agus Mòdan! Tha Liam agus Mìcheal a-mach an toiseach air stoirmean an t-Samhraidh a thàinig a-steach oirnn o chionn beagan seachdainean, agus an trioblaid a […]