Search

Archive for July, 2006

Prògram 22

Posted by micheal on July 22nd, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast 22 fhaighinn an seo. (Click here to download our 22nd program.) Tha sinn, an turas seo air Gaelcast, a’ bruidhinn air iomadach rud – tuiltean, ceòl, cànain, agus Mòdan! Tha Liam agus Mìcheal a-mach an toiseach air stoirmean an t-Samhraidh a thàinig a-steach oirnn o chionn beagan seachdainean, agus an trioblaid a […]

Prògram 21

Posted by liam on July 1st, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast 21 fhaighinn an seo. (Click here to download our 21st program.) Anns a’ phrògram seo, thèid Liam dhan fhèis Cheilteach, am “Potomac Celtic Festival” ann an Leesburg, Virginia, àite anns an tuath beagan air falbh bho Washington. Thachair Liam le mòran daoine, chuala Liam mòran cheòl agus dh’ith Liam mòran bhriosgaidean agus […]