Search

Archive for June, 2006

Prògram 20

Posted by liam on June 7th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast 20 fhaighinn an seo. (Click here to download our 20th program.) Anns an fhicheadamh prògram aig Gaelcast, bidh sinn a’ coimhead air inimreachas mi-laghal — cuspair gu math conspaideach anns na Stàitean Aonaichte an dràsta. In the twentieth Gaelcast, we’ll look at illegal immigration — a very controversial topic in the United […]

Tachartasan an t-Samhraidh: Summer Events

Posted by liam on June 2nd, 2006

Seo dhuibh ceangailtean airson feadhainn de na tachartasan a bha sinn a’ bruidhinn mu dheidhinn ann an Gaelcast 19. Bithidh sinn ‘gur faicinn! Here are links for some of the events we talked about in Gaelcast 19. See you there! Fèis Shiatail: June 13-16, Fort Warden, Wash.: www.slighe.com Mòd nan Lochan Mòra, June 23-25, Wellington, […]