Search

Archive for May 10th, 2006

Prògram 18

Posted by micheal on May 10th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast #18 fhaighinn an seo. (Click here to download our eighteenth program.) Chaidh Liam gu New Orleans agus na h-àiteachan mu’n cuairt o chionn ghoirid, agus chunnaic e ann a sin mar a tha na taighean, na sràidean agus an àrainneachd far an deach Catrìona, an doineann, air tìr an uiridh. Tha sinn […]