Search

Archive for May, 2006

Prògram 19

Posted by micheal on May 26th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast 19 fhaighinn an seo. (Click here to download our ninteenth program.) Fàilt’ air ais! Tha sinn a-mach an turas seo air na rudan a tha dol thall ‘s a bhos a thaobh clasaichean agus iomairtean Gàidhlig, bho Ohio gu Siatail gu Sabhal Mòr Ostaig anns an àm ri teachd. Tha sinne, Liam […]

Prògram 18

Posted by micheal on May 10th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast #18 fhaighinn an seo. (Click here to download our eighteenth program.) Chaidh Liam gu New Orleans agus na h-àiteachan mu’n cuairt o chionn ghoirid, agus chunnaic e ann a sin mar a tha na taighean, na sràidean agus an àrainneachd far an deach Catrìona, an doineann, air tìr an uiridh. Tha sinn […]